Máy Khắc CNC – (CNC viết tắt của từ Computer Numerical Control) là thiết bị khắc, cắt được điều khiển tự động hoá dưới sự trợ giúp của máy tính. Các bộ phận của máy khắc CNC được tích hợp tự động lập trình để hoạt động khắc cắt theo chuỗi thiết kế của người dùng thiết lập để tạo ra những sản phẩm có hình dạng, kích thước theo mong muốn.

85.000.000